Месечни архиви юни 2014

Конференция по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“

юни 4, 2014 НОВИНИ

 Конференция на тема „Представяне на дейностите по проект BG051PO001-3.1.06  „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на  учебния процес“ , финансиран по ОП“РЧР“, с финансовата подкрепа на ЕСФ, 01.01.2012 г. – 31.05.2014 г. бе проведена на 31 май 2014 г. в заседателната зала на община Годеч. На конференцията присъстваха учители и служители от НУ „Христо Ботев“, участници в изпълнението на проекта, родители и ученици от целевата група от 4 клас, гости от родителското Настоятелство, общинска администрация и институции в община Годеч, граждани...

Прочети повече