16 ноември 2014 г.- Световният ден на Възпоменание за жертвите от пътно-транспортни произшествия бе отбелязан в училището

ноември 18, 2014 НОВИНИ

16 ноември 2014 г. - обявен за Световен ден на Възпоменание за жертвите от пътно-транспортни произшествия, бе отбелязан с редица дейности с учениците в училището. Бяха проведени часове с представители на РПУ на МВР- Годеч, беседи за запознаване на учениците със смисъла и значението на този ден и споделяне на случаи на ПТП, в часа на класа, тренинги и мултимедийни презентации, припомнен бе безопасния маршрут от дома до училището и обратно на всички ученици. В училището бе обявен Конкурс „Знам безопасния път до училището. Мога да пресичам сам.“ и подредена изложба в училищната сграда.

Анкета „Оценка на условията за придвижване, опасностите и затрудненията на първокласника по пътя от дома до училище и обратно”бе проведена с родителите на първокласниците в училището. Сериозни проблеми, свързани с осигуряване безопасността на децата и малките ученици като участници в пътното движение в града и в района на училището тревожат родителите на първокласници: разрушени, непочистени и заети от МПС тротоари на улиците; липса на пешеходни пътеки върху уличните платна; неконтролирано управление с висока скорост на МПС в района на училището и на територията на града; безстопанствените кучета. От проведената анкета училищната Комисия по безопасност на движението е изготвила обобщен Доклад, който ще бъде изпратен на ръководството на община Годеч, РПУ на МВР и РИО София-регион.

 Доклад_БДП

В началото на м. ноември - на 6.11.2014 г., в училището бе проведено и практическо обучение - „Проиграване на учебна евакуация  при възникнал пожар в училищната сграда“, за практическо  усвояване на Плана за провеждане на за действия при БАКП, Плана за действие при пожар и евакуационния план в НУ „Христо Ботев”-гр.Годеч, с цел осигуряване сигурно и безопасно пребиваване на учениците в училището.

 P1050701 P1050703 P1050711 P1050714