СЪОБЩЕНИЯ

май 28, 2014 НАЧАЛО

 ВАЖНО ЗА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

Уведомяваме Ви, че Комисията за оценка готовността на децата за първи клас ще се проведе на 4 юни-сряда 2014 година от 9,00 до 13,00 часа в училището.

Съгласно изискванията на Закона за народната просвета и Правилника за неговото прилагане, с всички бъдещи първокласници трябва да бъде проведена диагностика на готовността им за училище.

Моля, носете Удостоверението за завършена подготвителна група (оригинал) и копие от акта за раждане на детето.