Схема „Училищен плод“ се изпълнява от началото на м. ноември 2014 г. в НУ“Христо Ботев“

ноември 18, 2014 НОВИНИ

В съответствие с Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения, чрез Държавен фонд“Земеделие“- Разплащателна агенция, от началото на месец ноември 2014 година в НУ“Христо Ботев“ започна изпълнение на програма за доставка на пресни плодове и зеленчуци за децата от предучилищната Подготвителна група и учениците от I – IV клас в училището. В продължение на шест месеца от учебната година, от м.ноември 2014 г. до м.април 2015 година всички деца и ученици ще получават допълнително освен безплатните закуски и топъл обяд, и  пресни плодове и зеленчуци по утвърден график в училището. Освен осигуряване на здравословно хранене за учениците, проектът включва и реализирането на съпътстващи педагогически мерки като: провеждане на игрови занимания и ситуации, свързани с плодовете и зеленчуците, занимателни игри, тематични дни посветени на плодовете и зеленчуците и здравословното хранене, викторини и други дейности с учениците в училището.