СВЕТЛА СТОИЛОВА ВЕЛКОВА

 Няма коментари

velkova

СВЕТЛА СТОИЛОВА ВЕЛКОВА

Старши начален учител
в НУ „Христо Ботев”

тел.: 0729/2-22-89;
GSM: 0898/522-617
e-mail: svetla.velkova@abv.bg

Лични данни:

Родена: 29 октомври 1958г. в с. Искрец, община Своге
Омъжена, има син и дъшеря.
Зодия: скорпион

Професионален опит:

От 1981г. до момента – начален учител в НУ „Христо Ботев”- град Годеч.

От 01.09.1978г. – до 1981г. работи като начален учител в две училища на територията на община Годеч.

Образование и квалификации:

Софийски университет
„Св. Климент Охридски” – град София, Магистър по начална училищна педагогика

Придобита «Пета професионалноквалификационна степен» от СУ «Св. Климент Охридски» – гр. София

Професионална квалификация по Методика на обучението по Безопасност на движението по пътищата към СУ «Св. Климент Охридски» – гр. София

Квалификация по «Интерактивни технологии и техники в обучението по БДП» към СУ «Св. Климент Охридски» – гр. София

Завършила следните курсове и обучения:
«Поведение при бедствия, аварии и катастрофи»
«Формиране на предприемачески умения в начален етап на българските училища»
«Невидимите увреждания при децата»
«Организиране и ефективно прилагане на новия модел на целодневна организация на учебния процес»
«Компютърна грамотност с модул английски език»
«Базови и специфични компютърни умения на учители»
„Превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви”

Чужди езици:
Френски и руски език

Остави отговор

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>