РОСИЦА ИВАНОВА ТОДОРОВА

 Няма коментари

rositsa

РОСИЦА ИВАНОВА ТОДОРОВА
Директор
на НУ „Христо Ботев”

тел.: 0729/2-22-89;
GSM: 0893615018; 0882288146
e-mail: rivanova.nu_god@abv.bg

Лични данни:
Родена: 23 март 1963 г. в град Годеч
Професионален опит:
От 27.11.2014 г. – в неплатен отпуск поради избирането й за Областен управител на Софийска област;   2013- 26.11.2014 г. – Директор на
НУ „Христо Ботев”- град Годеч
2009-2013 г. Заместник областен
управител на Софийска област
2007-2009 г. Председател на Общински
съвет – Годеч
1987-2007 г. Директор на
НУ „Христо Ботев”- град Годеч
1983-1987 г. Начален учител в
НУ „Христо Ботев”- град Годеч
Образование и квалификации:                        Софийски университет „ Св. Климент Охридски”, Магистър по начална училищна педагогика                                                       Нов български университет – София, учител по английски език за ранното чуждоезиково обучение;                                                         СУ „ Св. Кл. Охридски”, следдипломна специализация ”Организация и управление на образованието”, 2-ра Професионално-квалификационна степен(ПКС), 1996 г.;                                   СУ „ Св.Кл.Охридски”, ЦИУУ-София, 2-ра ПКС по музика, 1993 г.; обучение „Компютър и Информационни технологии”, 1999 г.                                           МОН, Национален институт за обучение на директори: обучение: „Управление на училището, делегиран бюджет, проекти, психология на управлението”, 2007 г.; 2013 г.-проект „КПС“- ОПРЧР, ЕСФ;Американска агенция за международно развитие (USAID) и Български център за развитие и обучение, съвместно с МДААР – квалификация за ЧЕО по английски език за възрастни и служители от държавната администрация, 2007 г.;МОН, Национален институт за обучение на директори: конкурс „Добър директор, модели на училищни политики”-сертификат, 2007 г.;МОН, Национален педагогически център: обучение „Разработване и управление на европейски проекти”, 2006г.; 2007 г.;Централна агенция за професионално образование и обучение-ЦПО към Админ Софт ЕООД – обучение „Работа с приложни програми и продукти- Информационна система за училищна администрация Админ Про.” Оператор на компютър, текстообработване. 2009 г.;Център за приобщаващо образование-София: обучение „Невидимите увреждания при децата”, 2013 г.Българска търговско-промишлена палата: обучение „Безопасни и здравословни условия на труд за работодателите в системата на МОН” ,2004 г.;Чужди езици:
Английски и руски език

Остави отговор

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>