ПОКАНА

май 24, 2014 НАЧАЛО

Най-учтиво каним всички родители и близки на учениците от НУ „Христо Ботев“, членовете на родителското Настоятелство на училището и гражданите на община Годеч на тържественото закриване на учебната 2013 – 2014 година в Началното училище на 31 май-събота 2014 година.

Заповядайте от 9,30 часа в заседателната зала на община Годеч на пресконференция по проект  BG 051 PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“, финансиран по ОП“РЧР“, съфинансиран от Европейския социален фонд;

Заповядайте от 10,30 часа в Началното училище  на тържествата по официалното закриване на учебната година.

 ПОКАНА

 Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Мили деца,

по повод Празника на детето – 1 юни, най-любезно каним всички деца записани в предучилищната Подготвителна група и в Първи клас за следващата учебна година, на тържественото закриване на учебната 2013-2014 година в училището.

Тържеството ще започне от 10,30 часа в Началното училище.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!