ПАВЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВЕСЕЛИНОВА

 Няма коментари

п

ПАВЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВЕСЕЛИНОВА

Старши начален учител

в НУ „Христо Ботев”

тел.: 0729/2-22-89;

GSM: 0885201955

e-mail: pavlina_veselinova@abv.bg

„Ако се запасиш с търпение и проявиш старание, то засятите семена на знанието непременно ще дадат добра реколта. Корените на учението са горчиви, но плодовете – сладки”

                                           Леонардо Да Винчи 

Лични данни:Родена:  15 януари 1974 г. в град Годеч

Професионален опит:

 1993 г.-2011 г.  начален учител в ПУИ „Васил Левски”- град Годеч

2012 г.-2014 г. възпитател в 16 ОУ „ Райко Жинзифов”- гр. София

От м. 09.2014 г.  до момента – ст. начален учител в НУ „Христо Ботев”- град Годеч

Образование и квалификации:

Югозападен университет „Неофит Рилски” – 1998г., град Благоевград, Бакалавър по начална училищна педагогика ,Специализация –Техника и технологии

СУ „Климент  Охридски“ – 1999 г., Професионална квалификация,Начален учител в помощно училище

Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието 2014г.–„Обучение на пед. специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда“

Издателство „Просвета”-09.2013г. – Участие в семинар ” Самоподготовката като елемент на целодневната организация на обучение в 1.-4. клас”

Издателство „Просвета” 03. 2013г.

Участие в практикум ”Работа с електронни учебници и интерактивни технологии в началното училище”

ДИУУ – СУ „Климент Охридски“ – 2009г – Курс за формиране на специфични умения за работа в училищни комисии по БДП

НПЦ -2006г. – Курс „Умения за работа в екип и екипна работа в образованието”

ДИУУ – СУ „Климент Охридски“ – 2005г – Курс за професионална квалификация по Методика на обучението по БДП

„Институт Александър“ООД Благоевград – 2003г. Компютърна грамотност  с модул английски език

Чужди езици: Английски език

Остави отговор

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>