Обучение по проект за кариерно ориентиране в Първи клас

март 24, 2014 НОВИНИ

проект-1 клас,ЕК 004проект-1 клас,ЕК 001 проект-1 клас,ЕК 003

Обучение по проект BG 051РО001-4.3.02-0001 „Система за кариерно ориентиране в училищното образование“ се проведе днес в часа на класа в Първи клас в училището. Проектът е съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

Под формата на игра кариерният консултант от Центъра за кариерно ориентиране в училищното образование за Софийска област, г-жа Лилия Желязкова представи различни професии на малките първокласници, обсъдиха професиите на техните родители, запознаха се с рядко срещани професии. Първокласници попълниха анкетни карти за участието им в обучението.