Нов колективен трудов договор за системата на средното образование

юли 1, 2014 НОВИНИ

На 26 юни 2014 г., бе подписан нов колективен трудов договор (КТД) за системата на средното образование.

На пресконференция в сградата на КНСБ, Янка Такева, председател на СБУ заяви: „Това е най-добрият КТД от 2007 година насам, а някои от параметрите са изменени за първи път от 1896 година”.

По-важните договорени акценти са:
1. Минималната работна заплати на младите учители се увеличава от 500 на 530 лева.
2. С 20 лева се увеличават заплатите на останалите педагогически длъжности, съответно: „Старши“ учител-555лв.; „Главен“ учител-590лв.; директор- 680 лв.
3. Учителите, директорите и служителите, членове на синдикалните и работодателски организации получават осем брутни работни заплати при пенсиониране.
4. За директорите, класните ръководители и възпитателите, които работят с деца със специални образователни потребности се осигурява допълнително плащане не по-малко от 20 лева.
5. На учителите в детските учебни заведения е договорено за първи път по 10 лв. месечно за административна работа.
6. За учители проверяващи олимпиади, писмени работи, външно оценяване е договорено допълнително заплащане от 0.1 до 0.3 часа за брой работи.
7. Представителното облекло се увеличава от 320 на 350 лева, а работното облекло на непедагогическия персонал се коригира от 240 на 250 лв.“

 В КТД още са договорени допълнителни плащания за 24 май, 15 септември и 25 декември, променени и регламентирани са политиките за изплащане на транспортните разходи.

„С договореното обезщетение в размер на осем брутни работни заплати за учителя при пенсиониране се надяваме, че така учителят ще почувства, че трудът му е оценен за всичките години работа. Важно беше да убедим социалните партньори, че това обезщетение няма да натовари допълнително републиканския бюджет, защото средства за тази мярка, която ще влезе в сила също от 1 септември т.г., са налични в системата на средното образование”, подчерта Янка Такева.

Янка Такева подчерта, че за бюджета за системата на средното образование за 2015 година СБУ ще настоява за допълнителни 450 млн. лв., с които да се подобрят условията на труд за учителите, материално-техническата база на училищата, както и да започне поетапно въвеждането на дуалната система.

KTD_Obrazovanie_2014