Начало

НУ „Христо Ботев“

Училище наше първо, най-любимо,

като храна си за нас необходимо.

Колко много неща ти ни научи!

Всеки, който с желание в тебе се учи

ще си тръгне достатъчно подготвен –

с много умения, знания… Не ще е самотен.

Затуй ще те помним ние завинаги,

в сърцата ни важно място заемаш ти!

В тебе се сбират стотици деца,

тръгват си после с грейнали лица.

Приличат много на прелетните птици –

тръгват си едни, идват други ученици.

Сградата любима е тук от години…

От тук са започнали много съдбини,

но всеки те помни и сгрява в сърцето

и сгрява го спомена… Поднася ти цвете.

Ех, ако можеше ти да разкажеш

и на всички, всички някак да покажеш

колко любов, наука и успехи

има в класните стаи за всеки!

Виолета Кирова

ст. учител на ППГ