Ново Настоятелство на НУ“Христо Ботев“

април 25, 2014 НОВИНИ

На общо учредително събрание, проведено на 25 април 2014 г. в училището, бе учредено ново родителско Настоятелство на НУ „Христо Ботев“. Четиринадесет членове на новоучреденото Настоятелство - представители на паралелките от І до ІІІ клас и Подготвителната група – от родителската общност, и от педагогическия екип в училището избраха Съвет на настоятелите в състав от 5 настоятели: Марияна Савова, Николай Николов, Диана Георгиева, Гергана Димитрова и Кирилка Димитрова. Предстои на първото си заседание Съветът на настоятелите да избере Председател на Настоятелството.