КИРИЛКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

 Няма коментари

kirilka

КИРИЛКА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

Старши начален учител
в НУ „Христо Ботев

тел.: 0729/2-25-31;
GSM: 0888946091
e-mail: kvdimitrova66@abv.bg

Лични данни:

Родена: 15 декември 1966 г. в град Годеч
Омъжена с една дъщеря
Зодия: Стрелец

Професионален опит:

От 1989 г. до момента начален учител в НУ „Христо Ботев”- град Годеч

Образование и квалификации:

Софийски университет „Св.Климент Охридски” – град София, Магистър по начална училищна педагогика, Специализация –Изобразително изкуство

ДИУУ – СУ „Климент Охридски“ – 2007г.
V Професионално-квалификационна степен

ЦИУУ- СУ,,Св.Климент Охридски”-1993г.
Преквалификация-професионална подготовка по олигофренопедагогика.
Квалификация-Олигофренопедагог

СУ,,Св.Климент Охридски”-Богословски факултет-1998г. Професионална квалификация-Учител по Религия в Началното училище

ДИУУ-,,Св.Климент Охридски”-2003г.
Интензивен квалификационен курс за изучаване на английски език с хорариум 258 часа и методика на обучението по английски език с хорариум 60 часа.
Постигнато чуждоезиково ниво:Второ

ДИУУ-СУ,,Св. Климент Охридски”-2004г.
Професионална квалификация по Ранно
чуждоезиково обучение по английски език-II модул с право на допълване в начален етап.
Постигнато чуждоезиково ниво:Четвърто

ДИПКУ – ШУ „Епископ Константин Преславски“ – Варна-2008г.
Професионална квалификация-
Учител по Английски език в начален етап
Продължителност на обучението –1 година.
Вид на придобитата квалификация-допълнителна

ДИУУ – СУ „Климент Охридски“ – 2005г
Курс за професионална квалификация по Методика на обучението по БДП

Фондация „Европартньори“- 2006г. Курс „ Поведение при бедствия, аварии и катастрофи”

НПЦ -2006г. – Курс „Базови и специфични компютърни умения на учители“

МОН – 2013г.- Квалификационен курс „Формиране на предприемачески умения в начален етап на българските училища”

Център за приобщаващо образование-2013г.
Обучение на тема: ,,Невидимите увреждания при децата”

Институт Александър“ОО Благоевград – 2005г.
Компютърна грамотност с модул английски език

Express Publishing-2013г.
Участие в семинар-Young Learners’ Needs
TeachingWriting Successfully English for Specific Purposes

Express Publishing-2014г.
Участие в семинар- Putting Language in Its Place
Developing Communicative Competence Learn to Read, Read to Learn

Квалификационен курс на тема:
,,Формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда”-2013г.

Чужди езици:
Английски и руски език

Остави отговор

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>