Профил на купувача

 Няма коментари

 Публична покана за възлагане на обществена поръчка за хранене на децата и учениците от НУ „Христо Ботев“ през учебната 2014-2015 година 

Dokumentacia_kym_publ._pokana-хранене-NU-Godech

Обявление за поръчка, обявление стр.2, обявление стр.3, обявление стр.4

Решение за класиране на участниците

Остави отговор

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>