ЕКАТЕРИНА СТРАХИЛОВА ВАСИЛЕВА

 Няма коментари

ekaterina
   ЕКАТЕРИНА  СТРАХИЛОВА ВАСИЛЕВА                           Старши начален учител в НУ„Христо Ботев“                                         GSM: 0878368828
e-mail:ekaterina7@dir.bg

Лични данни:

Родена: 30 август 1956 год. в гр. Годеч
Зодия: Дева
Омъжена с една дъщеря

Професионален опит:

От 1976 год. до момента начален учител в НУ „Христо Ботев”- град Годеч

Образование и квалификации:

ИДНУ „Н. Крупская“ – град София, Професионален бакалавър по начална училищна педагогика

Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие, агресията и други негативни прояви

Център за приобщаващо образование 2013 г. – Обучение на тема: „Невидимите увреждания при децата“

МОН–2013 г. – Квалификационен курс ”Формиране на предприемачески уменияв начален етап на българсите училища’’

ДИУУ – СУ „Климент Охридски“ – 2011 г.
Курс’’Интеративни технологии и техники в обучението по БДП’’

ДИУУ – СУ „Климент Охридски“ – 2007 г.
Пета професионално-квалификационна степен

Фондация „Европартньори“ – 2006 г.
”Поведение при бедствия, аварии и катастрофи’’

НПЦ -2006г. – Курс: „Базови и специфични компютърни умения на учители”

ДИУУ – СУ „Св. Климент Охридски“ – 2005 г.
„Курс за професионална квалификация по методика на обучението по БДП”

Чужди езици:
Френски и руски език

Остави отговор

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>