ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

март 21, 2017 НОВИНИ

Поради извършването на ремонтни дейности в района на училището Ви уведомяваме за следното:

Учениците от НУ „Христо Ботев“  временно ще използват входа откъм ул. “ Екатерина Кънева“(откъм спортната площадка), а не главния вход на училището.

Вр. И. Д. Директор: Зорка Крумова